#Viza #Bresil#Nouvel cho #OIM bay 3 rapel pou Ayisyen ki pral fe demand VIZA Brezil ou Chili.Mezanmi prevention pa kapon. verifye pyes nou yo avan n ale nan Anbasad yo.

source

Leave a Reply