Vaksen an sove lavi (The COVID-19 vaccine saves lives – Haitian Creole)Vaksen COVID sa yo, se yon solisyon enpòtan pou pwoteje tèt ou, epi pou mete FEN ak pandemi an. Pa ezite, fè la Medsin konfyans, pran vaksen an.

source

Leave a Reply