Istwa a nan Jezi pou Timoun – kreyòl ayisyen franse The Story of Jesus for Children – Haitian Creole



Istwa a nan Jezi Kris la (Pitit Bondye a) pou timoun yo. Dapre Levanjil la nan Lik. (Ayiti, atravè lemond) ayisyen / kreyòl / kreyòl ayisyen franse Lang. Bondye …

source

Leave a Reply